Avís Legal

1.
Presentació i identificació del responsable

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, PARAL·LEL 62 (AFLUENT, QUESONI, AMAMUSIC2015 UTE), l’informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web www.paral-lel62.cat.

Denominació: AFLUENT, QUESONI, AMAMUSIC2015 UTE (PARAL·LEL 62)
Adreça postal: avinguda del Paral·lel, 62, 08001 Barcelona
Telèfon: 936 55 16 96
Correu electrònic: info@p62.cat
CIF: U10714335
Inscripció registral: 2022UTE71430002P

2.
Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals d’ús i navegació (d’ara endavant, “condicions”), tenen com a objectiu regular la relació entre el titular de la pàgina web, com a prestador del servei, i els usuaris que accedeixen, naveguen i gaudeixen del servei ofert (d’ara endavant, referit de manera individual com a “usuari” o de forma col·lectiva com a “usuaris”).

Si l’usuari continua navegant i fent ús dels serveis que oferim a través de la nostra pàgina web, accepta sense reserves de cap tipus les presents condicions d’ús.

El titular de la pàgina web es reserva el dret de modificar les presents condicions en qualsevol moment i en la seva única discreció, de manera que aconsellem a l’usuari que les revisi freqüentment.

3.
Propietat intel·lectual i industrial

3.1. Protecció legal dels continguts
El titular de la pàgina web ho és també dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, incloent-ne tots els continguts i elements (a títol enunciatiu, textos, imatges, àudio i vídeos) disponibles des de la pàgina web, així com dels que hi hagi allotjats en llocs de tercers, bé perquè són de la seva propietat, bé perquè ha obtingut els drets oportuns per utilitzar-los. Igualment, el titular ha obtingut les autoritzacions oportunes relatives als drets d’imatge dels que apareixen en la seva pàgina web.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, còpia o distribució del contingut, sense autorització expressa del titular. En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’usuari impliquen una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets pel que fa al titular de la pàgina web. Així mateix, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i elements de la pàgina web per a propòsits públics o comercials, si no se’n disposa de l’autorització expressa i per escrit del titular.

Per tant, d’acord amb el paràgraf anterior, l’usuari podrà, a més de visualitzar els continguts i elements de la pàgina web, realitzar-ne impressions, còpies o descàrregues sempre que aquestes accions estiguin dirigides exclusivament a l’ús personal i privat.

Queda així mateix prohibit utilitzar les dades de contacte del titular (adreça postal, adreça de correu electrònic) per enviar qualsevol tipus de comunicació comercial, llevat que prèviament es disposi de les necessàries autoritzacions conforme disposa la normativa aplicable.

3.2. Marques i logotips associats
Les marques incorporades a la pàgina web pertanyen al seu titular o a tercers, i es disposa de l’autorització per a l’ús en la pàgina web.

Els qui naveguen per la pàgina web tenen prohibit utilitzar aquestes marques, logotips i signes distintius sense l’autorització del titular o llicència d’ús.

4.
Responsabilitat

4.1.
Suspensió de la pàgina web
El funcionament de la pàgina web es recolza en servidors d’empreses prestadores de serveis, connectats mitjançant infraestructures de comunicacions de caràcter públic i privat.

El titular de la pàgina web farà tot el possible per garantir-ne el correcte funcionament, però no pot assegurar l’absència d’interrupcions per raons de tipus tècnic a causa de la realització de tasques de reparació i/o manteniment, manca de cobertura i errades en els equips i/o en les xarxes necessàries per a la transmissió de dades, que són alienes al seu control.

Així, l’accés a la pàgina web es pot veure suspès per causes de força major (causes imprevisibles o que, previstes o previsibles, són inevitables) com ara les que s’expressen a continuació a títol enumeratiu, però no limitatiu:

Errors en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica
Atacs amb virus als servidors que suporten la pàgina web
Errors dels usuaris en l’accés la pàgina web
Incendis, inundacions, terratrèmols o altres fets de la natura
Vagues o conflictes laborals
Conflictes bèl·lics o altres situacions de força major

El titular de la pàgina web queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat si s’arriba a materialitzar qualsevol de les circumstàncies indicades en aquesta estipulació.

4.2.
Responsabilitat de l’usuari
L’usuari utilitzarà la pàgina web per propi compte i risc. Mitjançant l’accés a la pàgina, s’obliga a utilitzar-la d’acord amb el que disposa la legislació i els codis ètics que siguin aplicables, així com les condicions contingudes en les presents condicions d’ús.