Creació, formació i mediació

Paral·lel 62 és més que una sala de concerts. Volem contribuir a l’ecosistema musical de la ciutat tot promovent línies de suport a la creació, espais de formació, vincles amb la comunitat educativa i punts de trobada i d’intercanvi.

Més enllà de la música, Paral·lel 62 és un equipament cultural obert a altres disciplines artístiques i activitats d’entitats i associacions del barri i de la ciutat. És un espai viu on passen moltes coses.

SUPORT A LA CREACIÓ

Paral·lel 62 obre convocatòries de suport a la creació musical dirigides a bandes, col·lectius i músics emergents de la ciutat.

La finalitat d’aquestes és acompanyar artistes i formacions amb l’establiment d’un vincle proper, útil per treballar en la difusió de les seves propostes, que pugui contribuir a la seva professionalització en el sector musical.

Resolució Ajuts a la creació 2024

Coneix les propostes dels Ajuts a la creació

Antena de Talent de la FiM

FORMACIÓ

Impulsem projectes i espais de formació, tant en el vessant professionalitzador i especialitzat, com en el vessant enfocat a la sensibilització i vivència de la pràctica musical.

Generem espais de trobada, reflexió i diàleg al voltant de la música a partir d’activitats diverses.

Històric

MEDIACIÓ

Escoltem i treballem amb les entitats del nostre entorn immediat per apropar-hi la cultura i establir relacions de complicitat i col·laboració.

Estudi de gravació amb Xamfrà

Projectes de col·laboració amb Tot Raval

Codisseny de l’oferta formativa de Paral·lel 62