Projectes de col·laboració amb Tot Raval

La Fundació Tot Raval està formada per una cinquantena d’entitats, associacions, centres educatius, institucions culturals i persones vinculades al barri del Raval que treballen en xarxa per millorar la cohesió social, la convivència i la qualitat de vida al barri. Paral·lel 62 també en forma part com a membre actiu del Patronat.

Col·laborem acollint en el marc del Festival de Cultura Raval(s), que se celebra al novembre, una nit dedicada a grups musicals emergents.

El Festival de Cultura Raval(s) és un procés de creació artística, comunitària i participativa que té com a finalitat principal promoure la participació del veïnat i d’organitzacions molt diverses en el desenvolupament d’un projecte sociocultural col·laboratiu comú. L’objectiu és fomentar un sentiment d’identitat i de corresponsabilitat vers el barri i el seu context sociocultural des d’una mirada artística i cultural diversa.

També participem del programa Apadrina el teu equipament, que promou el treball conjunt entre els grans equipaments culturals i els centres educatius del barri del Raval. El curs 2023-2024 hem portat a terme un apadrinament amb l’Institut Milà i Fontanals.

El programa té com a objectiu desenvolupar projectes de llarga durada integrats en el currículum acadèmic. S’aprofiten, així, el potencial cultural del territori i les diverses formes d’expressió que aquest ofereix (musical, artística, teatral, de patrimoni, etc.) per crear propostes educatives adaptades a la realitat de l’alumnat. 

Cada projecte o apadrinament és singular, fruit d’un treball conjunt entre els professionals dels equipaments culturals i els docents, i està enfocat a donar resposta a les necessitats de l’etapa educativa, el contingut de l’assignatura, les competències a treballar, així com les característiques de l’alumnat. Es tenen present la diversitat de l’alumnat i la voluntat d’incidir en l’apropament de les famílies als centres culturals.