Política de privacitat

1. Informació General

AFLUENT, QUESONI, AMAMUSIC2015 UTE (PARAL·LEL 62), d’ara endavant RESPONSABLE, és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per aquest motiu, facilitem la següent informació del tractament:

1.1. Identificació del responsable del tractament

Les dades que l’usuari faciliti seran tractades per AFLUENT, QUESONI, AMAMUSIC2015 UTE (PARAL·LEL 62) amb domicili a l’avinguda del Paral·lel, 62, 08001 Barcelona i CIF U10714335 (d’ara endavant, el “responsable”) amb les finalitats recollides en el punt següent. Pot contactar amb el responsable mitjançant l’adreça de correu electrònic info@p62.cat, o si ho prefereix, a través del número de telèfon: 936 55 16 96.

2. Finalitats dels tractaments

2.1. Respondre a les qüestions que l’interessat faci arribar al responsable

2.1.1. Termini de conservació: Les dades seran tractades fins a resoldre la qüestió plantejada per l’interessat. Després d’això, seran conservades durant cinc (5) anys per a la possible formulació, exercici o defensa de reclamacions.

2.1.2. Base jurídica: consentiment de l’interessat.

2.2. Tramitar encàrrecs de peticions de productes o serveis fets per l’usuari

2.2.1. Termini de conservació: les dades seran tractades mentre hi hagi un interès per part de l’interessat en rebre el nostre butlletí electrònic.

2.2.2. Base jurídica: relació comercial.

2.3. Remetre a l’interessat informació sobre els serveis del responsable

2.3.1. Termini de conservació: les dades seran tractades mentre hi hagi un interès per part de l’interessat en rebre el nostre butlletí electrònic.

2.3.2. Base jurídica: consentiment de l’interessat.

L’informem que pot retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament realitzat pel responsable amb anterioritat.

3. Destinataris de les seves dades

El responsable contracta amb tercers l’encàrrec del tractament a fi de poder prestar els serveis. En concret, el responsable té subscrits acords amb els següents proveïdors de serveis:

Google
Mailchimp / Substrate
Proticketing
Tickètic

Amb excepció de les entitats esmentades, no se cediran les dades a d’altres tercers. Si per alguna raó fos necessari fer-ho, s’informarà l’usuari prèviament i, si s’escau, se li demanarà el consentiment i s’especificarà la identitat del tercer i la finalitat de la comunicació.

Tot això, amb excepció dels supòsits en què un requisit legal obligui a comunicar aquestes dades a un tercer.

4. Drets

Les persones que ens faciliten les seves dades gaudeixen dels següents drets en relació amb les dades:

Dret a l’accés
Dret de rectificació o supressió
Dret a la limitació del tractament
Dret a la portabilitat
Dret d’oposició
Dret a revocar el consentiment

Si vol obtenir més informació sobre els seus drets, li suggerim que visiti la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’exercici d’aquests drets es podrà dur a terme enviant un correu electrònic a info@p62.cat, indicant clarament quin dret vol exercir i aportant una còpia del document d’identitat per acreditar la seva identificació. També pot dirigir-se a través del correu postal al domicili social del responsable que figura en el punt 1 de la present Política de Privacitat.

Addicionalment, l’informem sobre la possibilitat de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment, en el cas que no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets. Pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través dels telèfons 901 100 099 i 912 663 517 o visitant-la a l’adreça carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

5. Procedència de les dades

La totalitat de les dades recollides procedeixen de l’interessat.