laSADCUM: Navaja

“There is a HIILF all in white,

Holds them and sings a lullaby,

They’re nice to see and they’re soft to touch,

They say ‘My LOINKS I love you very much’.”

***

laSADCUM presenta la seva nova peça de dansa: NAVAJA. Una obra que es confecciona a partir de codis extrets de plataformes digitals de consum. L’obra presenta un autoretrat escènic sobre poètiques sexoafectives en l’autoaprenentatge dictat per l’algoritme en l’adolescència SADCUM. Cinc personatges denominats LOINKS emprenen un no-viatge d’emulació primaveral emmarcats en una demo abandonada a mig programar.

Et pot interessar